Home

Reflectietool

Beschik ik eigenlijk wel over de competenties die horen bij het profiel van de ‘RIBW medewerker van de toekomst’?

Je hebt als professional niet altijd tijd om stil te staan bij wat je doet, hoe je het doet en of dit het gewenste resultaat oplevert. Deze reflectietool is ontwikkeld om hier achter te komen en om je te ondersteunen bij de actie die je wilt ondernemen. In tien minuten tijd beantwoord je de stellingen die te maken hebben met de vijf competenties die gekozen zijn door de RIBW Groep Overijssel. Voor een 360° graden feedback laat je de stellingen invullen door collega’s, samenwerkingspartners en/of cliënt(en). De uitkomsten van deze stellingen leg je naast je eigen uitkomsten. Vervolgens breng je je krachten en uitdagingen in kaart en zie je waar je in actie moet komen.

reflectie
Begin direct met invullen

Wat doet de RIBW-medewerker?

De begeleider van de RIBW Groep Overijssel begeleidt vanuit een zelforganiserend team mensen met psychiatrische problemen bij wonen, werken en leren.

Ieder zelforganiserend team is verantwoordelijk voor het teamresultaat, de kwaliteit van de begeleiding, de teamdeskundigheid en de ontwikkeling van het team. Uitgangspunt daarbij zijn de drie kernwaarden van de RIBW; Zuiver in denken en doen, Mens Centraal en Toekomstgericht. Bij de begeleiding van de klant legt de begeleider het accent op het vergroten van de eigen regie, de zelfredzaamheid en het participeren in de maatschappij. Hierbij staan de vragen, wensen en mogelijkheden van de klant en zijn (sociale) netwerk centraal, met herstel als doel.

De begeleider streeft ernaar zichzelf overbodig te maken. Eerst kijkt de begeleider samen met de klant wat hij zelf kan oppakken en daarna hoe het eigen (sociale) netwerk en/of vrijwilligers ondersteuning kunnen bieden. Het zelforganiserende team maakt een verbinding met het sociale wijkteam en met samenwerkingspartners. De begeleider gaat uit van de bestaande mogelijkheden in de omgeving en kijkt indien nodig hoe hij in samenwerking met de klant nieuwe mogelijkheden kan creëren. Het zelforganiserende team heeft korte lijnen met
de gespecialiseerde zorg.